Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các nhân t cht lưng dch v tuyên truyn h tr ngưi np thuế tác đng đến mc đ s
Tác giả: Phạm Văn Nam, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Vn dng các phương pháp, k thut kim toán vào hot đng kim tra, thanh tra sai lch thuế thu
Tác giả: Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Ngọc Huy (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2417
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t cht lưng dch v kê khai thuế qua mng nh hưng đến s hài lòng ca ngưi
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 343.0520440285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca ngưi dân v cht lưng dch v hành chính công ti UBND phưng Tân Phong
Tác giả: Nguyễn Vân Hoàng, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xác đnh các yếu t nh hưng đến mc đ hài lòng ca các nhà đu tư ti khu công nghip Tân Đông
Tác giả: Nguyễn Hán Khanh, Nguyễn Văn Tân (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6042
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu vn hành ti ưu các nhà máy đin trong th trưng phát đin cnh tranh /
Tác giả: Nguyễn Phú Thạch, Trần Tấn Vinh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.7932
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nhng yếu t nh hưng đến tiến đ cp giy phép xây dng ti y ban nhân dân qun Bình tân, thành
Tác giả: Phạm Văn Lặng, Nguyễn Thống (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 354.64
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu gii pháp điu khin gim tn hao h biến tn lai áp dng cho h 3 pha 4 dây /
Tác giả: Trần Văn Đình , Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.313
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut kế hoch hành đng v tăng trưng xanh đến năm 2020 trên đa bàn tnh Tây Ninh /
Tác giả: Nguyễn Minh Tân, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 175tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng h truy vn ng nghĩa đa cơ s d liu trong mt lĩnh vc /
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Tân Hạnh (Hướng dẫn khoa học)), ,
Mô tả vật lý: 84. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn