Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Vn dng các phương pháp, k thut kim toán vào hot đng kim tra, thanh tra sai lch thuế thu
Tác giả: Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Ngọc Huy (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 336.2417  
Nghiên cu gii pháp điu khin gim tn hao h biến tn lai áp dng cho h 3 pha 4 dây
Tác giả: Trần Văn Đình , Nguyễn Thanh Phương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 621.313  
Nghiên cu đ xut kế hoch hành đng v tăng trưng xanh đến năm 2020 trên đa bàn tnh Tây Ninh
Tác giả: Nguyễn Minh Tân, Thái Văn Nam (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 175tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 338.927  
Xây dng h truy vn ng nghĩa đa cơ s d liu trong mt lĩnh vc
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Tân Hạnh (Hướng dẫn khoa học)), ,
Mô tả vật lý: 84. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 
 
Evaluation of customer satisfaction in using vinaphone network a case study of Cu Chi district, Ho
Tác giả: Nguyen Van Tan, Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.812  
Xây dng h truy vn ng nghĩa đa cơ s d liu trong mt lĩnh vc
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn , Tân Hạnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 025.04  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH