Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu vn hành ti ưu các nhà máy đin trong th trưng phát đin cnh tranh /
Tác giả: Nguyễn Phú Thạch, Trần Tấn Vinh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 333.7932
Xây dng h truy vn ng nghĩa đa cơ s d liu trong mt lĩnh vc /
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Tân Hạnh (Hướng dẫn khoa học)), ,
Mô tả vật lý: 84. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 
Evaluation of customer satisfaction in using vinaphone network a case study of Cu Chi district, Ho
Tác giả: Nguyen Van Tan, Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658.812

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH