Trang 1 trong 42 kết quả
Sắp xếp theo
Tm và dm nhiu lp trên nn đàn hi Bài toán tiếp xúc /
Tác giả: Nguyễn Văn Liên, ,
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 624.15
Cu trúc cú pháp - ng nghĩa ca tc ng Vit theo hưng tiếp cn văn hóa - ngôn ng hc. Quyn 1 /
Tác giả: Nguyễn Quý Thành, ,
Mô tả vật lý: 588tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028496
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597
Thc hin đu tư trc tiếp nưc ngoài sau khi Vit Nam gia nhp WTO kết qu điu tra 140 doanh
Tác giả: Đinh Văn Ân chủ biên, Nguyễn Thị Tuệ Anh, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 332.673
Nhân hc đi cương /
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 301
Xây dng chương trình qun lý đăng ký và xét tuyn nguyn vng vào lp 10 Trung hc Ph Thông
Tác giả: Trần Nguyên Kim Phụng, ,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 31cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 005.268
Giáo trình Qun tr kinh doanh l hành /
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương,
Mô tả vật lý: 494tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 338.4791068
Nghiên cu nh hưng ca sét đánh trc tiếp lên mng đin công trình dùng phn mm ATP /
Tác giả: Lê Đình Lương giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Văn An, ,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH