Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nh hưng ca yếu t chi phí và thi gian đi vi hot đng Logistics ca Green Logistics
Tác giả: Hồ Thị Thu Hòa giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Đức Dũng, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Cu trúc cú pháp - ng nghĩa ca tc ng Vit theo hưng tiếp cn văn hóa - ngôn ng hc. Quyn 1
Tác giả: Nguyễn Quý Thành, ,
Mô tả vật lý: 588tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028496
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597
 
Thc hin đu tư trc tiếp nưc ngoài sau khi Vit Nam gia nhp WTO kết qu điu tra 140 doanh
Tác giả: Đinh Văn Ân chủ biên, Nguyễn Thị Tuệ Anh, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 332.673
 
Xây dng chương trình qun lý đăng ký và xét tuyn nguyn vng vào lp 10 Trung hc Ph Thông
Tác giả: Trần Nguyên Kim Phụng, ,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 31cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 005.268  
Nghiên cu nh hưng ca sét đánh trc tiếp lên mng đin công trình dùng phn mm ATP
Tác giả: Lê Đình Lương giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Văn An, ,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Qun lý s thay đi và chuyn tiếp
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 658.409
 
Nhân hc đi cương
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 301
 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH tiếp vn Thiên Thanh
Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Phú Xuân (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Thiết kế - thi công robot phc v nưc gii khát công cng giao tiếp bng ging nói
Tác giả: Lê Minh Thái, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Anh Hiếu, ,
Mô tả vật lý: 18tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc 629.892  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH