Trang 1 trong 42 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng và các gii pháp nâng cao biu qu nghip v giao nhn hàng hoá xut nhp khu bng đưng
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ái, Nguyễn Ngọc Dương giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tm và dm nhiu lp trên nn đàn hi Bài toán tiếp xúc /
Tác giả: Nguyễn Văn Liên, ,
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu nh hưng ca yếu t chi phí và thi gian đi vi hot đng Logistics ca Green Logistics
Tác giả: Hồ Thị Thu Hòa giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Đức Dũng, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Cu trúc cú pháp - ng nghĩa ca tc ng Vit theo hưng tiếp cn văn hóa - ngôn ng hc. Quyn 1 /
Tác giả: Nguyễn Quý Thành, ,
Mô tả vật lý: 588tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028496
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thc hin đu tư trc tiếp nưc ngoài sau khi Vit Nam gia nhp WTO kết qu điu tra 140 doanh
Tác giả: Đinh Văn Ân chủ biên, Nguyễn Thị Tuệ Anh, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tng hp trc tiếp t hp Graphen Oxit b kh / ng NaNO TiO2 t Graphit Oxit như mt cht quang xúc
Tác giả: Nguyễn Thị Vân, Phạm Văn Việt (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 47tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nhân hc đi cương /
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 301
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Xây dng chương trình qun lý đăng ký và xét tuyn nguyn vng vào lp 10 Trung hc Ph Thông
Tác giả: Trần Nguyên Kim Phụng, ,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Giáo trình Qun tr kinh doanh l hành /
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương,
Mô tả vật lý: 494tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu nh hưng ca sét đánh trc tiếp lên mng đin công trình dùng phn mm ATP /
Tác giả: Lê Đình Lương giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Văn An, ,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn