Trang 1 trong 109 kết quả
Sắp xếp theo
Nhp môn phương pháp phn t hu hn ng dng tính toán kết cu bng chương trình ngôn ng Pascal
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.133
 
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ngành khoai mì ti các doanh nghip va và nh trên đa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng, Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 628.3  
Quy hoch, chiến lưc phát trin ngành, chương trình ưu tiên trong chiến lưc phát trin kinh tế -
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, ,
Mô tả vật lý: 708 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 338.9597
 
Tri thc dân gian trong vic bo v rng thiêng, rng đu ngun ca ngưi Thu Lao (xã T Gia Khâu,
Tác giả: Nguyễn Hùng Mạnh, Bùi Quốc Khánh (cộng tác viên),
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045015117
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.09597
 
Tri thc bn đa trong vic canh tác nương ry ca ngưi SiLa huyn Mưng Tè, tnh Lai Châu trưng
Tác giả: Nguyễn Hùng Mạnh (Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 224tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045367957
Bộ sưu tập: Sách tham kho 306.09597
 
Nhng yếu t nh hưng ti quyết đnh mua thiết b y tế ca công ty Roche Vit Nam ti các bnh vin
Tác giả: Nguyễn Quang Hưng, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 160tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH