Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát , đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý môi trưng cho bi chôn lp cht thi
Tác giả: Nguyễn Thành Đức, Đinh Xuân Thắng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Đánh giá tác đng môi trưng d án xây dng nhà máy chế biến còn 3 triu lít
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hưng, Phan Đình Xuân Vinh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu quy trình chế biến phân Compost t rác sinh hot ti thành ph Đà Lt
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường giáo viên hướng dẫn, Cao Nguyễn Thị Thanh Thuý, ,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH