Trang 1 trong 351 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu thc trng ô nhim và đ xut bin pháp bo v môi trưng trong và sau khai thác ti các
Tác giả: Lê Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t tác đng đến s hài lòng ca khách hàng cá nhân v dich v ngân hàng đin t ti ngân
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Duyên, Nguyễn Thế Khải (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 138tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t cht lưng dch v kê khai thuế qua mng nh hưng đến s hài lòng ca ngưi
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 343.0520440285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp khai thác tim năng phát trin du lch sinh thái bn vng ti khu d tr sinh quyn Cn
Tác giả: Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng phương pháp Benchmarking đ nâng cao hiu qu qun lý ca ban qun lý d án các qun huyn
Tác giả: Nguyễn Phi Cơ, Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 117tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca doanh nghip đi vi dch v kê khai thuế qua mng trên đa
Tác giả: Hồ Thanh Phúc, Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin hiu qu hot đng tín dng cá nhân ti ngân hàng tmcp đu tư và phát trin Vit Nam -
Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Thế Khải (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t tác đng đến hành vi tuân th trong kê khai thuế giá tr gia tăng ti chi cc thuế Phú
Tác giả: Dương Tú Châu, Nguyễn Thuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2714
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn