Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao qun tr ri ro tín dng trong hot đng cho vay đi vi khách hàng doanh nghip ti ngân
Tác giả: Trương Cao Vương , Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng thanh toán quc tế bng tín dng chng t ti ngân hàng TM CP
Tác giả: Thái Thị Thanh Tâm , Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu tín dng h nghèo ti Ngân hàng Chính sách Xã hi huyn Đc Linh, tnh
Tác giả: Phạm Thị Thùy Duyên , Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá mc đ hài lòng ca khách hàng v sn phm th ATM ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín -
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Hiền, Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phát trin hot đng cho vay đi vi khách hàng cá nhân ti ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tân Bình
Tác giả: Đoàn Thị Hà Tiên, Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu cho vay mua nhà ti NHTMCP đu tư và phát trin Vit Nam- cơ s giao dch 2 /
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thi, Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tài chính-tin t /
Tác giả: Phan Đình Nguyên , , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 144
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thc trng và gii pháp phát trin hot đng kinh doanh th ca Agribank Phú M Hưng 2011 - 2013 /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phùng Hữu Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng và gii pháp phát trin hot đng cho vay tiêu dùng ti Agribank /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thuận, Phùng Hữu Hạnh(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn