Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Truyn thơ Nôm Tày hai tác phm Bioóc L và Th Đan /
Tác giả: Hoàng Triều Ân (Sưu tầm, khảo cứu và dịch),
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 22cm
ISBN: 9786045369326
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597
K thut lp trình ng dng C#.net toàn tp : T.1 /
Tác giả: Phương Lan, Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133
Mt s gii pháp nhm hoàn thin chính sách tài chính ca công ty xut nhp khu nông lâm -Hi sn
Tác giả: Phạm Ngọc Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 658.151
Hin trng qun lý cht thi rn công nghip nguy hi trên đa bàn TP. Biên Hoà /
Tác giả: Phạm Châu Lan Anh, Nguyễn Hoàng Hùng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Xây dng ng dng Web vi JSP, Servlet, JavaBeans /
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.276

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH