Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Generalized low-voltage circuit techniques for very high-speed time-interleaved analog-to-digital
Tác giả: Sai-Weng, Seng-Pan U, Rui Paolo Martins, ,
Mô tả vật lý: xvi, 134 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 9048197090
Bộ sưu tập: Sách đin t 621.381
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH