Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dng chương trình du lch bn vng cho khu du lch văn hóa sui tiên
Tác giả: Trần Viết Hải Uyên, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Quy hoch trung tâm văn hoá Sui Tre thành khu du lch sinh thái bn vng
Tác giả: Võ Hà Minh Thúy, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Nghiên cu công ngh to mu nhanh SLS
Tác giả: Đặng Văn Nghìn giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Huỳnh Duy Lân, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Thiết kế trung tâm thương mi và văn phòng 208 Nguyn Trãi-QI-TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyễn Hữu Lân giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Thiết kế cao c văn phòng 194 - 144
Tác giả: Hoàng Thành Tâm, Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Thiết kế Vin Khoa Hc K Thut Nông Nghip Min Nam
Tác giả: Tô Văn Lận giáo viên hướng dẫn, Trần Hùng, ,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH