Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến mc đ gian ln và sai sót ca kế toán viên các doanh nghip trong ngành
Tác giả: Nguyễn Đình Tuấn, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu và đ xut bin pháp phân loa, thu gom, vn chuyn rác sinh hot ti ngun qun 10 /
Tác giả: Nguyễn Thị Lan giáo viên hướng dẫn, Thái Thị Kim Chi, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
PHÂN TÍCH THIT K VÀ XÂY DNG CHƯƠNG TRÌNH K TOÁN TNG HP TI CÔNG TY TNHH TM ÂU VIT /
Tác giả: Ngầu Ngọc Lan, Nguyễn Thị Minh Phượng, Văn Như Bích giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình du lch bn vng cho khu du lch văn hóa sui tiên /
Tác giả: Trần Viết Hải Uyên, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Quy hoch trung tâm văn hoá Sui Tre thành khu du lch sinh thái bn vng /
Tác giả: Võ Hà Minh Thúy, Lê Thị Vu Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu công ngh to mu nhanh SLS /
Tác giả: Đặng Văn Nghìn giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Huỳnh Duy Lân, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế trung tâm thương mi và văn phòng 208 Nguyn Trãi-QI-TP.HCM /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyễn Hữu Lân giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế cao c văn phòng 194 - 144/22 Đin Biên Ph /
Tác giả: Hoàng Thành Tâm, Bạch Vũ Hoàng Lan giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn