Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Tp tc chăm sóc bo v, khng đnh thân phn, tôn vinh con ngưi ca làng - xã Hưng Yên
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ (Nghiên cứu), ,
Mô tả vật lý: 560tr. ; , 20cm
ISBN: 9786045369319
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.09597
Nghiên cu thc hin sn xut sch hơn cho quy trình sn xut công nghip nguyên liu thc ăn chăn
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên, Tôn Thất Lãng(GVHD),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 363.7

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH