Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s tc làm M ca ngưi Mưng vùng Mưng Lang (Phú Yên - Sơn La) : Tp 2 /
Tác giả: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn (chủ biên),
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786045395943
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá nh hưng ca hot đng chế biến ht điu đến môi trưng và sc khe ngưi lao đng trên
Tác giả: Hồ Thị Mỹ Trang, Tôn Thất Lãng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 177 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 620.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng GIS đ đánh giá thc trng ô nhim không khí khu công nghip Minh Hưng - Hàn Quc tnh Bình
Tác giả: Nguyễn Huyền Trang, Tôn Thất Lãng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu xây dng ch s cht lưng nưc ngm đ đánh giá cht lưng nưc ngm và đ xut các bin
Tác giả: Nguyễn Thị Mây, Tôn Thất Lãng (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.114
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính Toán, thiết kế h thng x lý nưc thi chăn nuôi cho công ty TNHH chăn nuôi Minh Phát Đt,
Tác giả: Nguyễn Trần Kim Ngân, Tôn Thất Lãng (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tp tc chăm sóc bo v, khng đnh thân phn, tôn vinh con ngưi ca làng - xã Hưng Yên /
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ (Nghiên cứu), ,
Mô tả vật lý: 560tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045369319
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu thc hin sn xut sch hơn cho quy trình sn xut công nghip nguyên liu thc ăn chăn
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên, Tôn Thất Lãng(GVHD),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đnh hưng mi liên h gia các tuyến du lch sinh thái vi 1 s làng ngh đin hình ca tnh An
Tác giả: Lê Huy Bá giáo viên hướng dẫn, Phạm Thị Diệu Tồn, ,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán và thiết kế h thng x lý nưc thi công ty TNHH thc phm Amanda Vit Nam Khu công
Tác giả: Tôn Thất Lãng giáo viên hướng dẫn, Nhan Như Thùy, ,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn