Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s tc làm M ca ngưi Mưng vùng Mưng Lang (Phú Yên - Sơn La) : Tp 2 /
Tác giả: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn (chủ biên),
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045395943
Bộ sưu tập: Sách tham kho 390.09597
Tp tc chăm sóc bo v, khng đnh thân phn, tôn vinh con ngưi ca làng - xã Hưng Yên /
Tác giả: Vũ Tiến Kỳ (Nghiên cứu), ,
Mô tả vật lý: 560tr. ; , 20cm
ISBN: 9786045369319
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.09597
Nghiên cu thc hin sn xut sch hơn cho quy trình sn xut công nghip nguyên liu thc ăn chăn
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên, Tôn Thất Lãng(GVHD),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 363.7
Tính toán và thiết kế h thng x lý nưc thi công ty TNHH thc phm Amanda Vit Nam Khu công
Tác giả: Tôn Thất Lãng giáo viên hướng dẫn, Nhan Như Thùy, ,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH