Trang 1 trong 45 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các nhân t cht lưng dch v đào to nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên ngành Qun
Tác giả: Trần Ngọc Anh Thy, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến cht lưng h thng thông tin kế toán tài chính - Nghiên cu thc nghim
Tác giả: Lê Thị Thanh Giang, Trần Phước (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 158tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu nguyên nhân gây nh hưng đến s chm tr tiến đ bàn giao công trình xây dng không s
Tác giả: Hồ Văn Trực, Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến mc đ công b thông tin trong báo cáo tài chính ca các doanh nghip ngành
Tác giả: Trần Thị Mỹ Dung, Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t ca thư vin nh hưng đến kết qu hc tp ca sinh viên khi ngành kinh tế ti trưng
Tác giả: Trần Lê Hoàng Anh, Bùi Lê Hà (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 027.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến công tác t chc kế toán trách nhim ti các công ty niêm yết trên sàn
Tác giả: Vũ Thị Kim Hồng, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng v cht lưng dch v đào to ca sinh viên khoa tiếng anh
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 149tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến mc đ gian ln và sai sót ca kế toán viên các doanh nghip trong ngành
Tác giả: Nguyễn Đình Tuấn, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tác nghip ti ngân hàng thương mi C phn Bc
Tác giả: Nguyễn Duy Nguyên, Trần Anh Minh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t nh hưng ti t chc công tác kế toán qun tr ti các doanh nghip trong
Tác giả: Trần Anh Tú, Huỳnh Đức Lộng (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn