Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nguyên nhân gây nh hưng đến s chm tr tiến đ bàn giao công trình xây dng không s
Tác giả: Hồ Văn Trực, Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 690.068  
Qun tr hot đng xut khu, nhp khu ca doanh nghip FDI ti chi cc hi quan qun lý hàng đu
Tác giả: Trần Anh Khoa , Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 658  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH