Trang 1 trong 38 kết quả
Sắp xếp theo
Các gii pháp nâng cao hiu qu huy đng vn ti chi nhánh Đông Sài Gòn thuc ngân hàng nông nghip
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Thương, Nguyễn Thị Minh Sáu(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mô hình CMMI - mt cách tiếp cn ci tiến quy trình phn mm /
Tác giả: Đồng Thị Bích Thủy, Trần Đan Thư, Hoàng Vũ Quỳnh Hà, ,
Mô tả vật lý: 245 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.10685
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các yếu t tác đng đến giá c phiếu ca các doanh nghip vn ti niêm yết trên th trưng chng
Tác giả: Bùi Như Quỳnh, Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63222
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s hài lòng ca khách hàng mua sm ti h thng siêu th Coopmart trên đa bàn Thành ph H
Tác giả: Trần Thị Hương Quỳnh, Trần Quốc Tuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng đào to & phát trin nhân lc ti Công ty C phn Qung Cáo Vit Mai /
Tác giả: Trần Kim Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nâng cao cht lưng đào to & phát trin nhân lc ti Công ty C phn Qung Cáo Vit Mai /
Tác giả: Trần Kim Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu x lý nưc thi tinh bt khoai mì bng quá trình lc sinh hc hiếu khí /
Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Thị Tường Vân (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi cho khu công nghip Rch Bp huyn Bến Cát tnh Bình
Tác giả: Trần Thị Ngọc Quỳnh, ,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn