Trang 1 trong 38 kết quả
Sắp xếp theo
Mô hình CMMI - mt cách tiếp cn ci tiến quy trình phn mm
Tác giả: Đồng Thị Bích Thủy, Trần Đan Thư, Hoàng Vũ Quỳnh Hà, ,
Mô tả vật lý: 245 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 005.10685
 
Nâng cao cht lưng đào to & phát trin nhân lc ti Công ty C phn Qung Cáo Vit Mai
Tác giả: Trần Kim Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nâng cao cht lưng đào to & phát trin nhân lc ti Công ty C phn Qung Cáo Vit Mai
Tác giả: Trần Kim Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu x lý nưc thi tinh bt khoai mì bng quá trình lc sinh hc hiếu khí
Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Thị Tường Vân (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi cho khu công nghip Rch Bp huyn Bến Cát tnh Bình
Tác giả: Trần Thị Ngọc Quỳnh, ,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH