Trang 1 trong 217 kết quả
Sắp xếp theo
Các ri ro thưng gp, gii hn chế và phòng nga ri ro trong hot đng thanh toán hàng nhp khu
Tác giả: Võ Thị Cẩm Bình, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Đánh giá hin trng s dng túi nylon phân hy sinh hc trên đa bàn qun bình thnh và qun 1 đng
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Vu Lan (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Qun tr ngun nhân lc và mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti
Tác giả: Trần Thị Tâm, Trần Thị Trang (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Thc trng và mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng huy đng vn tin gi khách hàng cá
Tác giả: Mai Thị Ngọc Hà, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Kho sát hin trng qun lý môi trưng ti nhà máy Casumina Bình Dương, th trn Uyên Hưng, huyn
Tác giả: Phạm Thị Mỹ Tiên, Lê Thị Vu Lan (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Mt s gii pháp và kiến ngh nhm hoàn thin quy trình giao nhn hàng hóa nhp khu bng Container
Tác giả: Đỗ Thị Kim Huyền, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Gii pháp nâng cao hiu qu thc hin nghip v chuyn tin bng đin trong thanh toán quc tế ti
Tác giả: Tạ Minh ngọc Trâm, Trần Thị Trang (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH