Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Đ tài ng dng công ngh thông tin trong vic xây dng h thng lưu tr và truyn ti hình nh phc
Tác giả: Trần Anh Khoa, Ngô Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 9cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc 610.285  
Nghiên cu nh hưng ca cht điu hòa sinh trưng thc vt và ngun mu lên s phát sinh mô so ca
Tác giả: Nguyễn Lệ Hoa Tiên, Trần Trọng Tuấn (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Nghiên cu ng dng CAD
Tác giả: Trần Đình Huy giáo viên hướng dẫn, Bùi Nguyên Trí, Anh Tuấn Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 186 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   
Nghiên cu các yếu t nh hưng quá trình xây dng h tng k thut trong các khu công nghip trên
Tác giả: Bùi Quang Tuấn , Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 690.068  
Văn hóa dân gian Vit - Chăm nhìn trong mi quan h : Qua c liu văn hóa dân gian min Trung. Quyn
Tác giả: Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049027284
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.09597
 
Văn hóa dân gian Vit - Chăm nhìn trong mi quan h : Qua c liu văn hóa dân gian min Trung. Quyn
Tác giả: Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 639tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049027277
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.09597
 
Tìm hiu và thiết kế các chc năng trong nhà tin ích hơn
Tác giả: Nguyễn Tuấn Đạt, Trần Duy Cường (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
 
Quy trính tách chiết chlorophyll và Anthocyanin t nguyên liu thc vt và ng dng trong CNTP.
Tác giả: Hồ Thị Ngọc Anh, Trần Quốc Tuấn(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH