Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Đ tài ng dng công ngh thông tin trong vic xây dng h thng lưu tr và truyn ti hình nh phc
Tác giả: Trần Anh Khoa, Ngô Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các yếu t nh hưng đến mc đ gian ln và sai sót ca kế toán viên các doanh nghip trong ngành
Tác giả: Nguyễn Đình Tuấn, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu kh năng kháng khun và thành phn hóa hc trong cao chiết Ethanol nhân trn tía
Tác giả: Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Ngọc Hồng, Phạm Quang Thắng (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 547.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nh hưng ca cht điu hòa sinh trưng thc vt và ngun mu lên s phát sinh mô so ca
Tác giả: Nguyễn Lệ Hoa Tiên, Trần Trọng Tuấn (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu ng dng CAD/CAM trong thiết kế, chế to khuôn ép phun cánh qut gii nhit đng cơ đin
Tác giả: Trần Đình Huy giáo viên hướng dẫn, Bùi Nguyên Trí, Anh Tuấn Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 186 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng quá trình xây dng h tng k thut trong các khu công nghip trên
Tác giả: Bùi Quang Tuấn , Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát s phát sinh hình thái tmu cy lp mng đế tép c ti Lý Sơn (Allium sativum L.) /
Tác giả: Đoàn Phạm Khánh Linh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Trọng Tuấn (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Văn hóa dân gian Vit - Chăm nhìn trong mi quan h : Qua c liu văn hóa dân gian min Trung. Quyn
Tác giả: Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 639tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049027277
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Văn hóa dân gian Vit - Chăm nhìn trong mi quan h : Qua c liu văn hóa dân gian min Trung. Quyn
Tác giả: Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049027284
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn