Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Đ tài ng dng công ngh thông tin trong vic xây dng h thng lưu tr và truyn ti hình nh phc
Tác giả: Trần Anh Khoa, Ngô Anh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 9cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc 610.285
Văn hóa dân gian Vit - Chăm nhìn trong mi quan h : Qua c liu văn hóa dân gian min Trung. Quyn
Tác giả: Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 639tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049027277
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.09597
Văn hóa dân gian Vit - Chăm nhìn trong mi quan h : Qua c liu văn hóa dân gian min Trung. Quyn
Tác giả: Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049027284
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.09597
K thut và công ngh xây dng công trình ngm trong m /
Tác giả: Trần Tuấn Minh, Nguyễn Duyên Phong, Nguyễn Viết Định,
Mô tả vật lý: 480tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 624.19

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH