Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiu chung v phn mm PSS
Tác giả: Trần Anh Dũng giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Phương Nam, ,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Tìm hiu chung v phn mm PSS
Tác giả: Trần Anh Dũng giáo viên hướng dẫn, Trần Phương Nam, ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Ngh đánh cá th công xưa ca ngư dân vùng bin Hoài Nhơn, Bình Đnh
Tác giả: Trần Xuân Toàn, Trần Xuân Liếng,
Mô tả vật lý: 249tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049305887
Bộ sưu tập: Sách tham kho 306.09597
Ngôn ng văn hc dân gian trong thơ H Xuân Hương
Tác giả: Trần Xuân Toàn, ,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028236
Bộ sưu tập: Sách tham kho 398.209597
Mt s tc làm M ca ngưi Mưng vùng Mưng Lang (Phú Yên - Sơn La) : Tp 2
Tác giả: Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn (chủ biên),
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045395943
Bộ sưu tập: Sách tham kho 390.09597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH