Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích h thng thông tin & xây dng chương trình h tr đánh giá cht lưng đào to /
Tác giả: Nguyễn Trọng Thiện, Nguyễn Trọng Đức, Văn Như Bích giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích h thng thông tin và xây dng chương trình h tr đánh giá cht lưng đào to /
Tác giả: Văn Như Bích giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Trọng Thiện, Nguyễn Trọng Đức, ,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình qun lí theo dõi v vit hình s ti
Tác giả: Võ Quốc Phong, Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế h thng thông tin và xây dng chương trình qun lý h sơ bnh án ni trú ti
Tác giả: Đặng Thanh Hùng, Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
PHÂN TÍCH THIT K VÀ XÂY DNG CHƯƠNG TRÌNH K TOÁN TNG HP TI CÔNG TY TNHH TM ÂU VIT /
Tác giả: Ngầu Ngọc Lan, Nguyễn Thị Minh Phượng, Văn Như Bích giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế h thng thông tin tng quà qua mng /
Tác giả: Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, Đào Thị Loán, Dương Thị Thùy Dung, ,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế và xây dng chương trình qun lý siêu th vic làm /
Tác giả: Văn Như Bích B giáo viên hướng dẫn, Phạm Thị Thu Hằng, Phan Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn