Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Solr 1.4 enterprise search server elektronisk ressurs : enhance your search with faceted navigation,
Tác giả: David Smiley, Eric Pugh, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 317 s.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Solr 1.4 enterprise search server : enhance your search with faceted navigation, result
Tác giả: David Smiley, Eric Pugh, ,
Mô tả vật lý: vii, 317 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1847195881 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java 1.4 game programming /
Tác giả: Andrew Mulholland, Glenn Murphy, ,
Mô tả vật lý: 647 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 794.8152762
ISBN: 1556229631
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Sun certified Java developer exam with J2SE 1.4 /
Tác giả: Mehran Habibi, Jeremy Patterson, and Terry Camerlengo, ,
Mô tả vật lý: xv, 364 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1590590309
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đánh giá nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 001.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 001.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
jQuery 1.4 animation techniques beginner's guide : quickly master all of jquery's animation methods
Tác giả: Dan Wellman, ,
Mô tả vật lý: vii, 320 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 1849513309
Bộ sưu tập: Sách điện tử
jQuery 1.4 animation techniques beginner's guide elektronisk ressurs : quickly master all of
Tác giả: Dan Wellman,
Mô tả vật lý: vii, 320 s. : , ill. (some col.)
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 9781849513319
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mahara 1.4 cookbook [electronic resource] : over 50 recipes for using Mahara for training, personal,
Tác giả: Ellen Marie Murphy, ,
Mô tả vật lý: iii, 292 p. : , col. ill.
Ký hiệu phân loại: 371.334
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Beginning Java 2 SDK 1.4 edition [electronic resource] /
Tác giả: Ivor Horton, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764543652
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn