Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh thực trạng và giải pháp /
Tác giả: Nguyễn Đình Thọ,
Mô tả vật lý: 138tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 001.42
Phương pháp thiết kế và đánh giá nghiên cứu trong giáo dục-Phần II (từ chương 13 đến chương 24) /
Tác giả: Nhiều tác giả dịch, ,
Mô tả vật lý: 492 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 001.42
Nhập môn tư duy sáng tạo và phương pháp nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Ngô Kiều Nhi, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 20cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 001.42
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Trung Nguyên, ,
Mô tả vật lý: 315 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 001.42
Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 001.42
Nghiên cứu khoa học trong kinh tế - xã hội & hướng dẫn viết luận văn /
Tác giả: Đinh Bá Anh Hùng (chủ biên), Nguyễn Hoàng Tiến, Tô Ngọc Hoàng Kim,
Mô tả vật lý: 663tr ; , 24 cm
ISBN: 9786049224416
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 001.42
Phương pháp nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Nguyễn Ánh Hồng,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 001.42
Phương pháp nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Nguyễn Văn Lê, ,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 20 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 001.42
Phương pháp nghiên cứu khoa học. Tập 2 /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 001.42
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 001.42

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH