Trang 1 trong 361 kết quả
Sắp xếp theo
CCIE security practice labs /
Tác giả: Fahim Hussain Yusuf Bhaiji, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 517 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
ISBN: 1587051346
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6
CCNA self-study. CCNA INTRO exam certification guide /
Tác giả: Wendell Odom, ,
Mô tả vật lý: xxxvi, 608 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
ISBN: 1587200945
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6
CCNP support exam certification guide /
Tác giả: Amir S, Ranjbar, ,
Mô tả vật lý: xxi, 474 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
ISBN: 0735709955
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6
CCNP : support study guide /
Tác giả: Lammle Todd, Kevin Hales, ,
Mô tả vật lý: 766 tr. ; , 24 cm
ISBN: 0782127134
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6
Xây dựng phòng thí nghiệm kỹ thuật máy tính và mạng máy tính : Dự án /
Tác giả: Khoa Công nghệ Thông tin,
Mô tả vật lý: 21 tr. ; , 32 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 004.6
Công nghệ Ip/Mpls và các mạng riêng ảo /
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,
Mô tả vật lý: 319tr., , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 004.6
Designing storage area networks : a practical reference for implementing fibre channel and IP SANs /
Tác giả: Tom Clark, ,
Mô tả vật lý: 572 tr. ; , 24 cm
ISBN: 0321136500
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6
CCNP ROUTE portable command guide [electronic resource] : all the ROUTE 642-902 commands in one
Tác giả: Scott Empson, Hans Roth , technical reviewer, Rick Graziani, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6
CCNP self-study. CCNP BCRAN exam certification guide /
Tác giả: Brian Morgan, Craig Dennis, ,
Mô tả vật lý: xxxiii, 519 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
ISBN: 1587200848
Bộ sưu tập: Sách điện tử 004.6

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH