Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Thủ thuật lập trình Java. Viết một lần - Chạy mọi nơi /
Tác giả: Phạm Phương Thanh, Nguyễn Thanh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 800 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
Kỹ thuật lập trình Game trong Java /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133
Lập trình game 3D với Java /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133
Tự học lập trình Microsoft Visual C# toàn tập /
Tác giả: Nguyễn Văn Khoa, Lê Thanh Tuấn, Lữ Đình Thái, ,
Mô tả vật lý: 630 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH