Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu /
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, ,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu /
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, ,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Java Servlets Lập trình - Ví dụ - Ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hương, Ngô Quốc Việt, ,
Mô tả vật lý: 714 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn lập trình mạng bằng Java /
Tác giả: Đậu Quang Tuấn, Nguyễn Viết Linh, ,
Mô tả vật lý: 602 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật và thủ thuật lập trình hướng đối tượng PHP khái niệm, kỹ thuật và viết mã : sổ tay tin học
Tác giả: Nguyễn Minh, Lương Phúc, ,
Mô tả vật lý: 281tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn