Trang 1 trong 1286 kết quả
Sắp xếp theo
Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng tính toán kết cấu bằng chương trình ngôn ngữ Pascal /
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cẩm nang lập trình hệ thống cho máy vi tính bằng Pascal , C , Assembler : T.2 /
Tác giả: Tischer Michael, ,
Mô tả vật lý: 1420 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lập trình song ngữ Borland C++ & Visual Basic một cách nhanh chóng & có hiệu quả. T.1 /
Tác giả: Đậu Quang Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 564tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Java tutorial : a short course on the basics /
Tác giả: Mary Campione, Kathy Walrath, Alison Huml, ,
Mô tả vật lý: xi, 580 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.).
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201703939 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
C++ developer's guide to ASP.NET, XML, and ADO.NET /
Tác giả: Jeffrey P McManus, Chris Kinsman, ,
Mô tả vật lý: 590 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0672321556
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lập trình hướng đối tượng với C++ /
Tác giả: Nguyễn Thanh Thuỷ (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 346tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thủ thuật lập trình Java. Viết một lần - Chạy mọi nơi /
Tác giả: Phạm Phương Thanh, Nguyễn Thanh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 800 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Programming Scala /
Tác giả: Dean Wampler and Alex Payne, ,
Mô tả vật lý: xxii, 422 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9780596155957 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Programming Scala /
Tác giả: Dean Wampler and Alex Payne, ,
Mô tả vật lý: xxii, 422 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9780596155957 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phân tích hệ thống hướng đối tượng với UML : giáo trình /
Tác giả: Dương Kiều Hoa, ,
Mô tả vật lý: 212 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn