Trang 1 trong 1242 kết quả
Sắp xếp theo
Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng tính toán kết cấu bằng chương trình ngôn ngữ Pascal
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
 
The Java tutorial : a short course on the basics
Tác giả: Mary Campione, Kathy Walrath, Alison Huml, ,
Mô tả vật lý: xi, 580 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.).
ISBN: 0201703939 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
C++ developer's guide to ASP.NET, XML, and ADO.NET
Tác giả: Jeffrey P McManus, Chris Kinsman, ,
Mô tả vật lý: 590 tr. ; , 23 cm
ISBN: 0672321556
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Thủ thuật lập trình Java. Viết một lần - Chạy mọi nơi
Tác giả: Phạm Phương Thanh, Nguyễn Thanh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 800 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133
 
Programming Scala
Tác giả: Dean Wampler and Alex Payne, ,
Mô tả vật lý: xxii, 422 p. :, ill. ;, 24 cm.
ISBN: 9780596155957 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Programming Scala
Tác giả: Dean Wampler and Alex Payne, ,
Mô tả vật lý: xxii, 422 p. :, ill. ;, 24 cm.
ISBN: 9780596155957 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, ,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 005.133  
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, ,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133
 
Pro JavaScript design patterns
Tác giả: Ross Harmes and Dustin Diaz , technical reviewer, Simon Willison, ,
Mô tả vật lý:
ISBN: 1430204958
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.133  
Kỹ thuật lập trình Game trong Java
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Bùi Phú Cường, ,
Mô tả vật lý: 405 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 005.133  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH