Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu /
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, ,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu /
Tác giả: Nguyễn Việt Hương, ,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C++.Net một cách nhanh chóng và có hiệu quả /
Tác giả: Đậu Quang Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ngôn ngữ C (Từ A đến Z ) : Bài tập /
Tác giả: Huỳnh Tấn Dũng, Hoàng Đức Hải, ,
Mô tả vật lý: 391 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Programming with objects : a comparative presentation of object-oriented programming with C++ and
Tác giả: Avinash C, Kak, ,
Mô tả vật lý: 1115 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0471268526
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Inside the C p++ s object model /
Tác giả: Stanley B, Lippman, ,
Mô tả vật lý: 280 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201834545
Bộ sưu tập: Sách điện tử
C++ GUI programming with Qt3 /
Tác giả: Jasmin Blanchette, Mark Summerfield, ,
Mô tả vật lý: 440 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0131240722
Bộ sưu tập: Sách điện tử
C++ Lập trình hướng đối tượng /
Tác giả: Phạm Văn Ất, ,
Mô tả vật lý: 564 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Programming Microsoft Visual C++ /
Tác giả: David Kruglinski, Scot Wingo, George Shepherd, ,
Mô tả vật lý: 1153 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1572318570
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Data structures : a pseudocode approach with C++ /
Tác giả: Richard F, Gilberg, Behrouz A, Forouzan, ,
Mô tả vật lý: 754 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 053495216x
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn