Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng tính toán kết cấu bằng chương trình ngôn ngữ Pascal /
Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình Pascal : Giáo trình /
Tác giả: Thạc Bình Cường, ,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn tự học cơ sở lập trình Pascal /
Tác giả: Nguyễn Quang Tấn, Hồ Trung Dũng, ,
Mô tả vật lý: 442 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình bằng Turbo Pascal version 7.0 /
Tác giả: Henning Mittelbach, ,
Mô tả vật lý: 296 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lập trình Pascal : T.3 /
Tác giả: Bùi Việt Hà, ,
Mô tả vật lý: 352 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pascal : Giáo trình : T.2 /
Tác giả: Trần Đan Thư, ,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Turbo pascal : Reference Guide.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 493 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn