Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Developing Windows Store apps with HTML5 and JavaScript elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (1 b.) : , ill
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.27
Akka essentials /
Tác giả: Munish K, Gupta, ,
Mô tả vật lý: v, 316 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 9781849518284
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.27
Microsoft Visual Basic .NET programmer's cookbook /
Tác giả: Matthew MacDonald, ,
Mô tả vật lý: 774 tr. ; , 24 cm
ISBN: 073561931X
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.27
Java threads /
Tác giả: Scott Oaks and Henry Wong, ,
Mô tả vật lý: xiii, 319 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 1565924185
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.27
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH