Trang 1 trong 178 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn Toán tại trường
Tác giả: Trần Thị Bình An, Nguyễn Thị Hạnh, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân tích thiết kế cài đặt Web Site phục vụ Chính phủ điện tử tại phường 2 - Thành phố Cà Mau /
Tác giả: Lê Tuấn Hải, ,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống quản lý kế toán ngân sách huyện Cái Nước - tỉnh Cà Mau /
Tác giả: Bùi Quang Vinh, Phạm Minh Đương, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân tích, thiết kế và cài đặt Web Site hỗ trợ học và kiểm tra Luật Giao thông đường bộ /
Tác giả: Trương Thanh Dũng, Nguyễn Ngọc Hướng, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
MCITP self-paced training kit (Exam 70-443) : designing a database server infrastructure using
Tác giả: J, C, Mackin, Mike Hotek, ,
Mô tả vật lý: xxxii, 708 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.) + 1DVD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 073562173X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Khảo sát ảnh hưởng của các độ đo lợi ích lên độ chính xác trong bài toán phân lớp dựa trên luật kết
Tác giả: Phan Đức Giải, Võ Đình Bảy (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
DB2 Universal Database V8.1 certification exam 700 study guide /
Tác giả: Roger E, Sanders, ,
Mô tả vật lý: 416 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0131424653
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Một thuật toán cải tiến trong khai thác luật kết hợp bảo toàn tính riêng tư /
Tác giả: Nguyễn Quang Nhân, Cao Tùng Anh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nguyên lý các hệ và cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức : T.3 - Các hệ /
Tác giả: Jeffrey D, Ullman, ,
Mô tả vật lý: 429 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp phân vùng phân cấp trong khai thác tập trung phổ biến /
Tác giả: Hoàng Trung Thông, Lê Trọng Vĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn