Trang 1 trong 81 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng web ngữ nghĩa cho việc tra cứu thông tin web du lịch đồng bằng sông Cửu Long /
Tác giả: Lý Quý Niệm, Nguyễn Thị Thanh Sang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 025.04
Solr 1.4 enterprise search server elektronisk ressurs : enhance your search with faceted navigation,
Tác giả: David Smiley, Eric Pugh,
Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 317 s.) : , ill
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 025.04
The Extreme Searcher';s Internet Handbook /
Tác giả: Randolph Hock, Foreword by Gary Price,
Mô tả vật lý: 265
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 025.04
The extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher /
Tác giả: Randolph Hock , foreword by Gary Price, ,
Mô tả vật lý: xxv, 265 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0910965684 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 025.04
Xây dựng mô hình các chủ đề và công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa /
Tác giả: Nguyễn Đào Minh Thương , Nguyễn Thị Thanh Sang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 025.04
Xây dựng hệ thống truy vấn video nông nghiệp hướng ngữ nghĩa có sử dụng ontology /
Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Vũ Hải Quân (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 025.04
Webbots, spiders, and screen scrapers [electronic resource] : a guide to developing Internet agents
Tác giả: by Michael Schrenk , technical reviewer, Daniel Stenberg, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 025.04
Rút trích tri thức ngữ nghĩa từ tên thể loại Wikipedia /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mỹ, Nguyễn Chánh Thành, Lê Mạnh Hải (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 025.04
Xây dựng Ontology từ kho ngữ liệu dạng văn bản /
Tác giả: Lâm Thị Phương Thảo, Nguyễn Chánh Thành, Lê Mạnh Hải (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 025.04

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH