Trang 1 trong 75 kết quả
Sắp xếp theo
Nhân học đại cương /
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 301
Những vấn đề cơ bản của xã hội học tổ chức /
Tác giả: Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Thị Vân Hạnh,
Mô tả vật lý: 187tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 301
Nhập môn xã hội học /
Tác giả: TS, Nguyễn Xuân Nghĩa ThS, Lê Minh Tiến ThS, Phạm Thị Thùy Trang ThS, Hoàng Mạnh Tưởng,
Mô tả vật lý: 176
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 301
CompTIA security+ SY0-301 authorized cert guide /
Tác giả: David L, Prowse, ,
Mô tả vật lý: xxxii, 719 pages : , illustrations ; , 24 cm + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
ISBN: 0789748274
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.8
301 câu đàm thoại tiếng Hoa /
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lực,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 495.1
Xã hội học : Đề cương bài giảng /
Tác giả: Lương Minh Cừ (Chủ biên), , , [ và những người khác ], ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 301
301 câu đàm thoại tiếng hoa /
Tác giả: Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh, ,
Mô tả vật lý: 450 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 495.1
Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường /
Tác giả: Nguyễn Đức Thảo,
Mô tả vật lý: 313 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 332.1
Nhập môn xã hội học /
Tác giả: Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Minh Tiến,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 25 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 301
Annual editions : Anthropology 08/09 /
Tác giả: Elvio Angeloni, ,
Mô tả vật lý: xviii,221tr. : , minh họa ; , 28cm
ISBN: 9780073397542
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 301

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH