Trang 1 trong 72 kết quả
Sắp xếp theo
Nhân học đại cương
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (biên soạn), , , [và những người khác], Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (biên tập),
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 301
 
Data-driven organization design : sustaining the competitive edge through organizational analytics
Tác giả: Rupert Morrison, ,
Mô tả vật lý: xiv, 354 pages ; , 24 cm
ISBN: 9780749474416 (paperback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 658.4  
Những vấn đề cơ bản của xã hội học tổ chức
Tác giả: Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Thị Vân Hạnh,
Mô tả vật lý: 187tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 301
 
301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lực,
Mô tả vật lý: 383tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 495.1
 
CompTIA security+ SY0-301 authorized cert guide
Tác giả: David L, Prowse, ,
Mô tả vật lý: xxxii, 719 pages : , illustrations ; , 24 cm + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
ISBN: 0789748274
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.8  
301 câu đàm thoại tiếng hoa
Tác giả: Học viện ngôn ngữ Bắc Kinh, ,
Mô tả vật lý: 450 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 495.1
 
Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Tác giả: Nguyễn Đức Thảo,
Mô tả vật lý: 313 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 332.1
 
Xã hội học : Đề cương bài giảng
Tác giả: Lương Minh Cừ (Chủ biên), , , [ và những người khác ], ,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 301
 
Global sociology : introducing five contemporary societies
Tác giả: Linda Schneider Arnold Silverman, ,
Mô tả vật lý: xxii, 320 p. : , ill. ; , 23 cm.
ISBN: 9780073404189 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 301
 
Working images :
Tác giả: edited by Sarah Pink, László Kürti, and Ana Isabel Afon,
Mô tả vật lý: xi, 224 p. : , ill. (some col.) ; , 24
ISBN: 0415306418
Bộ sưu tập: Sách điện tử 301  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH