Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
State and society in the early Middle Ages : the middle Rhine valley, 400-1000 /
Tác giả: Matthew Innes, ,
Mô tả vật lý: xvi, 316 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
ISBN: 0521594553
Bộ sưu tập: Sách điện tử 306.2
The teeth and claws of the Buddha : monastic warriors and sōhei in Japanese history /
Tác giả: Mikael S, Adolphson,
Mô tả vật lý: xvi, 212 p. : , ill., maps ; , 24 c
ISBN: 0824830644 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 306.2
The Oxford handbook of political institutions /
Tác giả: edited by R, A, W, Rhodes, Sarah A, Binder and Bert A, Rockman, ,
Mô tả vật lý: xvii, 816 p. ; , 26 cm.
ISBN: 0199275696 (hbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 306.2
Court patronage and corruption in early Stuart England [electronic resource] /
Tác giả: Linda Levy Peck, ,
Mô tả vật lý: xiv, 319 p.
ISBN: 0203168240 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 306.2
The politics of deceit : Saving freedom and democracy from extinction /
Tác giả: Glenn W, Smith, ,
Mô tả vật lý: x, 246 p. ; , 24 cm.
ISBN: 0471667633 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 306.2
Báo cáo phát triển Việt Nam2010 : các thể chế hiện đại /
Tác giả: , Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 20cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 306.2
Nhân học chính trị = Anthropologie politique /
Tác giả: Georges Balandier, Thắng Vũ (dịch),
Mô tả vật lý: 426tr. ; , 20cm
ISBN: 9786049433603 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 306.2
Fragments of an anarchist anthropology /
Tác giả: David Graeber, ,
Mô tả vật lý: 105 p. ; , 18 cm.
ISBN: 0972819649
Bộ sưu tập: Sách điện tử 306.2
A theory of political obligation : membership, commitment, and the bonds of society /
Tác giả: Margaret Gilbert, ,
Mô tả vật lý: x, 332 p. ; , 24 cm.
ISBN: 0199274959
Bộ sưu tập: Sách điện tử 306.2
The coming democracy : new rules for running a new world /
Tác giả: Ann Florini, ,
Mô tả vật lý: xii, 257 p. ; , 24 cm.
ISBN: 1559632895 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 306.2

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH