Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Hỏi-đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta /
Tác giả: Học viện ngoại giao, ,
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay : thành tựu, vấn đề và triển vọng /
Tác giả: Nguyễn Thị Quế, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 306tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới : Kỷ yếu hội thảo quốc tế = Promoting Vietnam -
Tác giả: Ngô Xuân Bình (chủ biên), ,
Mô tả vật lý: 378tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.597
ISBN: 9786047704262
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ngoại giao Việt Nam góc nhìn và suy ngẫm : sách tham khảo /
Tác giả: Nguyễn Khắc Huỳnh, ,
Mô tả vật lý: 287tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020 : sách tham khảo /
Tác giả: Phạm Bình Minh (chủ biên), ,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 327.597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam /
Tác giả: Vũ Dương Huân, ,
Mô tả vật lý: 371tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 327.597
ISBN: 9786045738924 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cảm ơn các bạn /
Tác giả: Nguyễn Văn Khoan (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 327.597
ISBN: 9786045805404
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn