Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Hỏi-đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta /
Tác giả: Học viện ngoại giao, ,
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 327.597
Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay : thành tựu, vấn đề và triển vọng /
Tác giả: Nguyễn Thị Quế, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 306tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 327.597
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới : Kỷ yếu hội thảo quốc tế = Promoting Vietnam -
Tác giả: Ngô Xuân Bình (chủ biên), ,
Mô tả vật lý: 378tr. ; , 21cm
ISBN: 9786047704262
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 327.597
Ngoại giao Việt Nam góc nhìn và suy ngẫm : sách tham khảo /
Tác giả: Nguyễn Khắc Huỳnh, ,
Mô tả vật lý: 287tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 327.597
Định hướng chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020 : sách tham khảo /
Tác giả: Phạm Bình Minh (chủ biên), ,
Mô tả vật lý: 239tr. ; , 24 cm.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 327.597
Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam /
Tác giả: Vũ Dương Huân, ,
Mô tả vật lý: 371tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045738924 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 327.597
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH