Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia chủ đề nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh lực Quản trị - Tài
Tác giả: Đại học Công nghệ Tp, HCM,
Mô tả vật lý: 822tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 332.07
ISBN: 9786047918171
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố chủ đề bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài
Tác giả: Đại học Công nghệ Tp, HCM,
Mô tả vật lý: 509tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 332.07
ISBN: 9786049224799
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn