Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tác giả: Trần Thị Tuyết Dung, Nguyễn Hải Quang ( Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) /
Tác giả: Nguyễn Phương Tâm, Lại Tiến Dĩnh(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Improving the quality of retail banking services in bank for investment and development of Vietnam -
Tác giả: Vo Pham Quynh Giang, Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Solutions for developing banking services of Agribank in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Doan Xuan Thu, Ho Thi Thu Hoa (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn