Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) /
Tác giả: Nguyễn Phương Tâm, Lại Tiến Dĩnh(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 332.17
Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Hà Nam, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 332.17
Improving the quality of retail banking services in bank for investment and development of Vietnam -
Tác giả: Vo Pham Quynh Giang, Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 332.17
Solutions for developing banking services of Agribank in Ho Chi Minh city /
Tác giả: Doan Xuan Thu, Ho Thi Thu Hoa (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 332.17
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH