Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu tại công
Tác giả: Dương Nguyễn Thụy Hồng Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 332.77
Vận dụng UCP 500 trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng hàng
Tác giả: Lưu Thiếu Linh, ,
Mô tả vật lý: 68 tr. ;
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 332.77
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH