Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế đối với doanh nghiệp trong cơ chế tự khai, tự nộp tại cục thuế
Tác giả: Đặng Tự Thành Chi, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
ISBN: 1341820009
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 336.2  
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Vân , Phan Đình Nguyên(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 336.2  
Tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế tại chi cục thuế quận Bình Thạnh
Tác giả: Trần Văn Điệp , Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 336.2  
Nghiên cứu rủi ro trong kê khai nộp thuế tại cục thuế tại cục thuế Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Ngọc Duy, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 336.2  
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế của cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tác giả: Tạ Thành Nhân, Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 336.2  
Tình hình quản lý thuế trên địa bàn huyện và kế hoạch tuyên truyền - Marketing ngành thuế với đối
Tác giả: Trương Ngọc Khánh Trân, Trịnh Ngọc Anh(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 336.2  
Tăng cường công tác quản lý thu nợ thuế tại cục thuế tỉnh Bình Phước
Tác giả: Nguyễn Thị Như Linh, Lê Quang Cường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 336.2  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH