Trang 1 trong 41 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu rủi ro trong kê khai nộp thuế tại cục thuế tại cục thuế Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Ngọc Duy, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 336.2
Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế của cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tác giả: Tạ Thành Nhân, Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 336.2
Tình hình quản lý thuế trên địa bàn huyện và kế hoạch tuyên truyền - Marketing ngành thuế với đối
Tác giả: Trương Ngọc Khánh Trân, Trịnh Ngọc Anh(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 336.2

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH