Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện môi trường hoạt động của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Mỹ Phước tỉnh Bình Dương
Tác giả: Huỳnh Trọng Tâm, Vũ Công Tuấn (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Corporate governance :accountability, enterprise, and international comparisons /
Tác giả: edited by Kevin Keasey, Steve Thompson, and Mike Wright, ,
Mô tả vật lý: xviii, 464 p. :, ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 0470870303 (Cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Handbook of research on family business /
Tác giả: edited by Panikkos Zata Poutziouris, Kosmas X, Smyrnios, Sabine B, Klein, ,
Mô tả vật lý: xx, 631 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 1845424107 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Socializing capital : the rise of the large industrial corporation in America /
Tác giả: William G, Roy, ,
Mô tả vật lý: xv, 338 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 0691043531 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Corporate governance and accountability /
Tác giả: Jill Solomon and Aris Solomon, ,
Mô tả vật lý: xiv, 303 p. :, ill. ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 0470843659 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The transnational politics of corporate governance regulation /
Tác giả: edited by Henk Overbeek, Bastiaan van Apeldoorn, and Andreas Nölke,
Mô tả vật lý: xxi, 260 p. :, ill. ;, 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 9780415431729 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The embedded firm :corporate governance, labor, and finance capitalism /
Tác giả: edited by Cynthia A, Williams and Peer Zumbansen, ,
Mô tả vật lý: xi, 485 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 9781107006010 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Private enterprises and China's economic development /
Tác giả: edited by Shuanglin Lin and Xiaodong Zhu, ,
Mô tả vật lý: xvii, 280 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 0203960912 (ebk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Understanding the small family business /
Tác giả: edited by Denise E, Fletcher, ,
Mô tả vật lý: xiii, 224 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 0415250536 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Handbook of organization theory and management : the philosophical approach /
Tác giả: edited by Thomas D, Lynch, Peter Cruise, ,
Mô tả vật lý: 856 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 0849338344
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn