Trang 1 trong 112 kết quả
Sắp xếp theo
Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Bích Lam, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Đinh Trần Nhật Thu, ,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 572
Molecular biology of the gene /
Tác giả: James D, Watson, Cold Spring Harbor Laboratory, Tania A, Baker, Massachusetts Institute of Technology, Alexander Gann, Cold Spring Harbor Laboratory, Michael Levine, University of California, Berkeley, Richard Losik, Harvard University,
Mô tả vật lý: xxxiv, 872 pages : , illustrations (some colours) ; , 28 cm
ISBN: 0321762436 (hardcover (student ed))
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572
Molecular biology of the gene /
Tác giả: James D, Watson, Cold Spring Harbor Laboratory, Tania A, Baker, Massachusetts Institute of Technology, Alexander Gann, Cold Spring Harbor Laboratory, Michael Levine, University of California, Berkeley, Richard Losik, Harvard University, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 872 pages : , illustrations (some colours) ; , 28 cm
ISBN: 9780321905376 (paper (a la carte))
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572
HPLC of peptides and proteins : methods and protocols /
Tác giả: edited by Marie-Isabel Aguilar, ,
Mô tả vật lý: xiii, 413 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0896039773
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572
Spectroscopy for the biological sciences /
Tác giả: Gordon G, Hammes, ,
Mô tả vật lý: x, 172 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
ISBN: 0471713449 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572
Prediction of protein structures, functions, and interactions /
Tác giả: edited by Janusz M, Bujnicki, ,
Mô tả vật lý: xiv, 287 p. : , ill., maps ; , 25 cm.
ISBN: 9780470517673
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572
Posttranslational modifications of proteins : tools for functional proteomics /
Tác giả: edited by Christoph Kannicht, ,
Mô tả vật lý: xi, 322 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0896036782
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH