Trang 1 trong 112 kết quả
Sắp xếp theo
Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Bích Lam, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Đinh Trần Nhật Thu, ,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 572
 
Blueprints radiology
Tác giả: Alina Uzelac, Ryan W, Davis, ,
Mô tả vật lý: xii, 170 p. : , ill. ; , 26 cm.
ISBN: 1405104600 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 616.07  
Molecular biology of the gene
Tác giả: James D, Watson, Cold Spring Harbor Laboratory, Tania A, Baker, Massachusetts Institute of Technology, Alexander Gann, Cold Spring Harbor Laboratory, Michael Levine, University of California, Berkeley, Richard Losik, Harvard University, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 872 pages : , illustrations (some colours) ; , 28 cm
ISBN: 9780321905376 (paper (a la carte))
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572  
Molecular biology of the gene
Tác giả: James D, Watson, Cold Spring Harbor Laboratory, Tania A, Baker, Massachusetts Institute of Technology, Alexander Gann, Cold Spring Harbor Laboratory, Michael Levine, University of California, Berkeley, Richard Losik, Harvard University,
Mô tả vật lý: xxxiv, 872 pages : , illustrations (some colours) ; , 28 cm
ISBN: 0321762436 (hardcover (student ed))
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572  
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 572
 
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 72tr ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 572
 
HPLC of peptides and proteins : methods and protocols
Tác giả: edited by Marie-Isabel Aguilar, ,
Mô tả vật lý: xiii, 413 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0896039773
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572  
Spectroscopy for the biological sciences
Tác giả: Gordon G, Hammes, ,
Mô tả vật lý: x, 172 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
ISBN: 0471713449 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572  
Prediction of protein structures, functions, and interactions
Tác giả: edited by Janusz M, Bujnicki, ,
Mô tả vật lý: xiv, 287 p. : , ill., maps ; , 25 cm.
ISBN: 9780470517673
Bộ sưu tập: Sách điện tử 572  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH