Trang 1 trong 113 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu thu nhận và khảo sát hoạt tính sinh học của hợp chất anthocyanin từ bắp cải tím (brassica
Tác giả: Cao Thị Mỹ Hạnh, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Bích Lam, Tôn Nữ Minh Nguyệt, Đinh Trần Nhật Thu, ,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Molecular biology of the gene /
Tác giả: James D, Watson, Cold Spring Harbor Laboratory, Tania A, Baker, Massachusetts Institute of Technology, Alexander Gann, Cold Spring Harbor Laboratory, Michael Levine, University of California, Berkeley, Richard Losik, Harvard University,
Mô tả vật lý: xxxiv, 872 pages : , illustrations (some colours) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN: 0321762436 (hardcover (student ed))
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Molecular biology of the gene /
Tác giả: James D, Watson, Cold Spring Harbor Laboratory, Tania A, Baker, Massachusetts Institute of Technology, Alexander Gann, Cold Spring Harbor Laboratory, Michael Levine, University of California, Berkeley, Richard Losik, Harvard University, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 872 pages : , illustrations (some colours) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN: 9780321905376 (paper (a la carte))
Bộ sưu tập: Sách điện tử
HPLC of peptides and proteins : methods and protocols /
Tác giả: edited by Marie-Isabel Aguilar, ,
Mô tả vật lý: xiii, 413 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN: 0896039773
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Spectroscopy for the biological sciences /
Tác giả: Gordon G, Hammes, ,
Mô tả vật lý: x, 172 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN: 0471713449 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Prediction of protein structures, functions, and interactions /
Tác giả: edited by Janusz M, Bujnicki, ,
Mô tả vật lý: xiv, 287 p. : , ill., maps ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN: 9780470517673
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Posttranslational modifications of proteins : tools for functional proteomics /
Tác giả: edited by Christoph Kannicht, ,
Mô tả vật lý: xi, 322 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN: 0896036782
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn