Trang 1 trong 583 kết quả
Sắp xếp theo
Khoa học công nghệ thông tin và điện tử triển vọng phát triển và ứng dụng trong hai thập niên tới /
Tác giả: Vũ Đình Cự, ,
Mô tả vật lý: 277 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 600
Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu /
Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Thi Phú, Nguyễn Đức An , ,
Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 20 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 363.7
Kỷ yếu hội nghị Khoa học - Công nghệ Sinh viên - Học viên /
Tác giả: Viên Khoa học Ứng dụng Hutech,
Mô tả vật lý: 314tr. ; , 28cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 600
Kỷ yếu hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững /
Tác giả: Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 600
Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9 /
Tác giả: Trường Đại Học Bách Khoa Tp, HCM, ,
Mô tả vật lý: 227 tr. ; , 32 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu 600
Một số bài tập ứng dụng lập trình trên Simatic S7-200 : Tài liệu giới thiệu /
Tác giả: Trần Văn Chính, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Đăng Tiến, ,
Mô tả vật lý: 40 tr. ; , 32 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 600
Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ 2018 /
Tác giả: Đại học Công nghệ Tp, HCM,
Mô tả vật lý: 869tr. ; , 27cm
ISBN: 9786046710820
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 600
Tuyển tập báo cáo hội thảo toàn quốc lần thứ nhất về cơ điện tử /
Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn, ,
Mô tả vật lý: 418 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 600
iPad App Directory™ /
Tác giả: Head of Publishing, Aaron Asadi , Head of Design, Ross Andrews , Production Editor, Jack Parsons , Senior Art Editor, Danielle Dixo,
Mô tả vật lý: 175 pages : , illustrations (colour) ;
ISBN: 9781908955555 (paperback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 005.36

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH