Trang 1 trong 29 kết quả
Sắp xếp theo
Electronics repair manual /
Tác giả: editor, Gene B, Williams, ,
Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 30 cm.
ISBN: 0929321065
Bộ sưu tập: Sách điện tử 621.38
Báo cáo tóm tắt đài phát hình màu mini : Đề tài /
Tác giả: Trần Duy Cường, ,
Mô tả vật lý: 18 tr. ; , 32 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 621.38
Discrete-time signal processing /
Tác giả: Alan V, Oppenheim, Ronald W, Schafer, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 1108 p. : , ill. ; , 25 cm.
ISBN: 0131988425
Bộ sưu tập: Sách điện tử 621.38
Using Google App Engine [electronic resource] /
Tác giả: Charles Severance, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 241 p.) : , ill.
ISBN: 0596802463
Bộ sưu tập: Sách điện tử 621.38
Using Google App Engine [electronic resource] /
Tác giả: Charles Severance, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 241 p.) : , ill.
ISBN: 0596802463
Bộ sưu tập: Sách điện tử 621.38
Truyền số liệu : Tài liệu thí nghiệm /
Tác giả: Khoa Điện - Điện tử, ,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.38
Kỹ thuật audio và video : giáo trình /
Tác giả: Nguyễn Tấn Phước, ,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.38
Search engine optimization bible /
Tác giả: Jerri L, Ledford, ,
Mô tả vật lý: xx, 507 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 9780470452646
Bộ sưu tập: Sách điện tử 621.38
TCP/IP for dummies /
Tác giả: by Candace Leiden and Marshall Wilensky , foreword by Scott Bradner, ,
Mô tả vật lý: xvii, 438 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 9780470450604
Bộ sưu tập: Sách điện tử 621.38
Developing large web applications /
Tác giả: Kyle Loudon, ,
Mô tả vật lý: xvii, 279 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0596803028
Bộ sưu tập: Sách điện tử 621.38

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH