Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công các Module thí nghiệm điện tử tương tự : Báo cáo kết quả nghiên cứu /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, ,
Mô tả vật lý: 59 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.381
Thiết kế và thi công các module thí nghiệm điện tử tương tự /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học 621.381
Kỹ thuật điện tử /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 268tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.381
Điện tử tương tự 1 : Bài giảng /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, ,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.381
Điện tử tương tự 1 /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 184tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.381
Kỹ thuật điện tử /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bích Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 288tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.381
Điện tử 1 /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.381
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH