Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Mô hình hóa và mô phỏng /
Tác giả: Trương Vũ Bằng Giang, Trần Xuân Nam,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 24 cm
ISBN: 9786046207610
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 621.381
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH