Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Smart material systems and MEMS : design and development methodologies /
Tác giả: Vijay K, Varadan, K, J, Vinoy, S, Gopalakrishnan, ,
Mô tả vật lý: xii, 404 p. ; , 25 cm.
ISBN: 0470093617 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 621.381
Microsensors, MEMS, and smart devices /
Tác giả: Julian W, Gardner, Vijay K, Varadan, Osama O, Awadelkarim, ,
Mô tả vật lý: xvi, 503 p. : , ill. ; , 26 cm.
ISBN: 047186109X
Bộ sưu tập: Sách điện tử 621.381
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH