Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Công nghệ Planar silic các quá trình cơ bản, vật lý và linh kiện /
Tác giả: Hans Gunther Wagemann, Tim Schonauer, Dương Minh Trí (d),
Mô tả vật lý: 357tr. ; , 21 cm.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 621.381
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH