Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu đề xuất một thị trường trao đổi và tái chế chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, ,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 628.44
Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Mai, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 628.44
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý
Tác giả: Bùi Thị Mai, Nguyễn Công Hào(GVHD),
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 628.44
Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Quận 10 và đề xuất các biện pháp giải quyết /
Tác giả: Lữ Thị Thu Hương, ,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 628.44

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH