Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Numerical Methods for Wave Propagation [electronic resource] : Selected Contributions from the
Tác giả: edited by Eleuterio F, Toro, John F, Clarke, ,
Mô tả vật lý: IX, 390 p. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 9789048150472 (print)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thí nghiệm kỹ thuật giao thông 2 /
Tác giả: Ngô Xuân Ngát , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vehicle traction mechanics /
Tác giả: Raymond N, Yong, Ezzat A, Fattah, and Nicolas Skiadas, ,
Mô tả vật lý: xi, 307 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 0444423788 (U.S.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Automotive Body elektronisk ressurs : Volume II: System Design /
Tác giả: by Lorenzo Morello, Lorenzo Rosti Rossini, Giuseppe Pia, Andrea Tonoli,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 9789400705166
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The shock absorber handbook /
Tác giả: John C, Dixon, ,
Mô tả vật lý: xi, 415 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 629.2/43
ISBN: 9780470510209 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thí nghiệm kỹ thuật giao thông II : dùng cho sinh viên chuyên ngành ôtô-máy động lực /
Tác giả: Ngô Xuân Ngát (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 9786047318261
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
IUTAM Symposium on Dynamics of Slender Vortices
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: XXVII, 460 p. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 9789401061179 (print)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Road and off-road vehicle system dynamics handbook /
Tác giả: editors, Giampiero Mastinu, Manfred Plochl, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 1420004905 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Automotive transmissions : fundamentals, selection, design, and application /
Tác giả: Harald Naunheimer , , , [et al, ] , in collaboration with Peter Fietkau, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 715 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 9783642162138
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Handbook of automotive power electronics and motor drives [electronic resource] /
Tác giả: edited by Ali Emadi, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 704 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 629.2
ISBN: 0824723619
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn