Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Automotive computer controlled systems [electronic resource] /
Tác giả: Allan W, M, Bonnick, ,
Mô tả vật lý: x, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.
ISBN: 0750650893
Bộ sưu tập: Sách điện tử 629.27
Car PC hacks /
Tác giả: Damien Stolarz,
Mô tả vật lý: XVIII, 361 s. : , ill.
ISBN: 0596008716
Bộ sưu tập: Sách điện tử 629.27
Automotive computer controlled systems elektronisk ressurs : diagnostic tools and techniques /
Tác giả: Allan W, M, Bonnick,
Mô tả vật lý: x, 252 s. : , ill.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 629.27
Embedded security in cars : Securing current and futuer automotive IT applications /
Tác giả: Kerstin Lemke, Christof Paar, Marko Wolf, ,
Mô tả vật lý: 265tr. ; , cm
ISBN: 9783540283843
Bộ sưu tập: Sách điện tử 629.27
Automotive Computer Controled System : Diagnostic tool and techniques /
Tác giả: Allan W, M, Bonnick, ,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
ISBN: 0750650893
Bộ sưu tập: Sách điện tử 629.27
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2006 /
Tác giả: Jurgen Valldorf, Wolfgang Gessner, ,
Mô tả vật lý: 499tr. ; , cm
ISBN: 9783540334095
Bộ sưu tập: Sách điện tử 629.27
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2005 /
Tác giả: Jurgen Valldorf, Wolfgang Gessner, ,
Mô tả vật lý: 531tr. ; , cm
ISBN: 3540244107
Bộ sưu tập: Sách điện tử 629.27
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH