Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
The backyard homestead guide to raising farm animals /
Tác giả: edited by Gail Damerow, ,
Mô tả vật lý: vi, 353 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
ISBN: 9781603429696 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636
Rabbit production /
Tác giả: by Peter R, Cheeke, Nephi M, Patton, George S, Templeton, with chapters co-authored by Steven D, Lukefahr, James I, McNitt, ,
Mô tả vật lý: xiv, 328 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
ISBN: 0813422221
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636
Chăn nuôi cơ bản /
Tác giả: Phạm Quang Hùng (chủ biên)…[ và những người khác], ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636
Barnyard in your backyard : a beginner's guide to raising chickens, ducks, geese, rabbits, goats,
Tác giả: edited by Gail Damerow , contributing authors, Gail Damerow , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: 408 p. : , ill. ; , 28 cm.
ISBN: 1580174566
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636
Cadaver dog handbook : forensic training and tactics for the recovery of human remains /
Tác giả: Andrew J Rebmann, Edward David, Marcella H, Sorg, ,
Mô tả vật lý:
ISBN: 0849318866
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636
Cơ thể học II : cơ thể học so sánh, hệ thống tuần hoàn, hệ thống nội tiết, hệ thống thần kinh, cơ
Tác giả: Trường đại học Nông lâm Tp, HCM,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636
Bài giảng điện tử 2 /
Tác giả: Trần Văn Sư, Lê Tiến Thường, ,
Mô tả vật lý: 168 tr. ; , 20 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 621.3
Livestock in a Changing Landscape . Volume 2- Experiences Regional Perspectives /
Tác giả: Edited by Pierre Gerber , , , [et al], ,
Mô tả vật lý: 184tr. ; , 28cm
ISBN: 9781597266734
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 636
Cơ sở chăn nuôi /
Tác giả: Lưu Chí Thắng, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636
Homesteader's Handbook to Raising Small Livestock /
Tác giả: Jerome D, Belanger,
Mô tả vật lý:
ISBN: 0878571221
Bộ sưu tập: Sách điện tử 636
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH