Trang 1 trong 164 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn đối với công việc của nhân viên làm việc tại các cơ
Tác giả: Trần Thế Phương, Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại tổng công ty Điện
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo , Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về công việc của nhân viên tại Công ty lưới điện
Tác giả: Lâm Thụy Phương Thảo, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may-đầu
Tác giả: Phan Thị Xuân Trang, Phan Quan Việt (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn công việc của viên chức bệnh viện y học cổ truyền
Tác giả: Trần Trí Dũng, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại một số quận trung tâm
Tác giả: Trần Văn Văn , Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của người lao động trong công việc tại công ty cổ phần nhựa
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng Minh, Nguyễn Văn Trãi (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Tân
Tác giả: Đặng Thành Tâm, Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The effects of supervisory support, work control, job stress, procedural justice, inter-role conflic
Tác giả: Nguyen Thanh Lam, Nguyen Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Factors influencing job satisfaction of employees: A case study of Joint Stock Commercial Bank for
Tác giả: Huynh Linh Phuong, Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn