Trang 1 trong 149 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may-đầu
Tác giả: Phan Thị Xuân Trang, Phan Quan Việt (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.31422  
Đo lường sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận Tân
Tác giả: Đặng Thành Tâm, Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.31422  
The effects of supervisory support, work control, job stress, procedural justice, inter-role conflic
Tác giả: Nguyen Thanh Lam, Nguyen Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.31422  
Factors influencing job satisfaction of employees: A case study of Joint Stock Commercial Bank for
Tác giả: Huynh Linh Phuong, Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.31422  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH