Trang 1 trong 164 kết quả
Sắp xếp theo
The effects of supervisory support, work control, job stress, procedural justice, inter-role conflic
Tác giả: Nguyen Thanh Lam, Nguyen Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.31422
Factors influencing job satisfaction of employees: A case study of Joint Stock Commercial Bank for
Tác giả: Huynh Linh Phuong, Phan Dinh Nguyen (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.31422

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH