Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nhằm gia tăng số lượng tiêu thụ vé số của công ty TNHH MTV sổ số kiến thiết thành
Tác giả: Phan Thị Sang, Trương Quang Dũng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.81  
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài gòn
Tác giả: Lê Văn Lại, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.81  
Tiếp thị hiệu quả
Tác giả: Robert Heller, Nguyễn Văn Quì , Ngọc Phương Anh Lê( hiệu đính),
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.81
 
The factors affect to individual sales performance of united international pharma company
Tác giả: Nguyen Thi doan hieu, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.81  
Sales strategy for Mercedes-Benz Viet Nam
Tác giả: Trinh Gia Phu, Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.81  
Tiếp thị bán hàng :
Tác giả: Nguyễn Hiệp, ,
Mô tả vật lý: 350 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.81
 
The solution-centric organization
Tác giả: Keith M, Eades, Robert E, Kear, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 284 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0072262648 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.81
 
Quản trị bán hàng
Tác giả: Trương Quang Dũng, , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 658.81
 
Quản trị bán hàng
Tác giả: Trương Quang Dũng, , , , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 658.81
 
The best damn sales book ever :
Tác giả: Warren Greshes, ,
Mô tả vật lý: xii, 196 p. ; , 23 cm.
ISBN: 0471757284 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.81
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH