Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài gòn /
Tác giả: Lê Văn Lại, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.81
Tiếp thị hiệu quả /
Tác giả: Robert Heller, Nguyễn Văn Quì , Ngọc Phương Anh Lê( hiệu đính),
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.81
The factors affect to individual sales performance of united international pharma company
Tác giả: Nguyen Thi doan hieu, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.81
Sales strategy for Mercedes-Benz Viet Nam /
Tác giả: Trinh Gia Phu, Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.81
Tiếp thị bán hàng : Những con đường thành công /
Tác giả: Nguyễn Hiệp, ,
Mô tả vật lý: 350 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.81
The solution-centric organization /
Tác giả: Keith M, Eades, Robert E, Kear, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 284 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0072262648 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.81
Quản lý bán hàng for dummies = Sales management for dummies /
Tác giả: Butch Bellah, Cọc Tiêu (dịch),
Mô tả vật lý: 495tr ; , 24cm
ISBN: 9786045989371
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.81
The best damn sales book ever : 16 rock-solid rules for achieving sales success! /
Tác giả: Warren Greshes, ,
Mô tả vật lý: xii, 196 p. ; , 23 cm.
ISBN: 0471757284 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.81
Maximizing your sales with Microsoft Dynamics CRM 4.0 [electronic resource] /
Tác giả: [by] Edward Kachinske [and] Timothy Kachinske, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 658.81

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH