Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Absolute beginner's guide to launching an eBay business
Tác giả: Michael Miller, ,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 24 cm
ISBN: 0789730588
Bộ sưu tập: Sách điện tử 658.87  
Le merchandising
Tác giả: André Fady, Valérie Renaudin, Dany V,
Mô tả vật lý: vii, 209 p. :, ill. ;, 24
ISBN: 9782711775422
Bộ sưu tập: Sách điện tử 658.87  
Starting an eBay business for dummies
Tác giả: by Marsha Collier, ,
Mô tả vật lý: xviii, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0470149248 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 658.87  
Créer un point de vente :
Tác giả: Pierre-Jean Richard, Sophie Sanchez,
Mô tả vật lý: 159 p. :, ill. ;, 21 c
ISBN: 9782212543773 (br.) :
Bộ sưu tập: Sách điện tử 658.87  
E-mail selling techniques [electronic resource] : (that really work!)
Tác giả: Stephan Schiffman, ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 658.87  
The eBay billionaires' club :
Tác giả: Amy Joyner, ,
Mô tả vật lý: viii, 244 p. ; , 24 cm.
ISBN: 047005574X
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.87
 
eBay PowerUser's bible
Tác giả: Greg Holden, ,
Mô tả vật lý: xxx, 714 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0470124679 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.87
 
Thiết lập hệ thống kênh phân phối
Tác giả: Hồ Thị Phương Loan, ,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 25cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 658.87
 
Strategic retail management :
Tác giả: Joachim Zentes, Dirk Morschett, Hannah Schramm-Klein, ,
Mô tả vật lý: viii, 366 p. : , col. ill. ; , 24 cm.
ISBN: 9783834902870
Bộ sưu tập: Sách điện tử 658.87  
Retailing in the 21st Century
Tác giả: Chris Thomas, Rick Segel, ,
Mô tả vật lý: 288p. ; , 23cm
ISBN: 9780471723202
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.87
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH