Trang 1 trong 276 kết quả
Sắp xếp theo
Công nghệ chế biến thực phẩm /
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 1019 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học & thực phẩm. T.2- Cơ học vật liệu rời /
Tác giả: Vũ Bá Minh, Hoàng Minh Nam, ,
Mô tả vật lý: 264 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. T. 3- Truyền khối /
Tác giả: Vũ Bá Minh , Võ Văn Bang, ,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm : Bài tập truyền nhiệt /
Tác giả: Phạm Văn Bôn, ,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 27
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm : T.1 /
Tác giả: Nguyễn Bin, ,
Mô tả vật lý: 363 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm : T.2 /
Tác giả: Nguyễn Bin, ,
Mô tả vật lý: 330 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Colonization control of human bacterial enteropathogens in poultry /
Tác giả: edited by Leroy C, Blankenship , coedited by J, Stan Bailey , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: xxxiii, 395 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 664
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm . T.5- Quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Quyển
Tác giả: Phạm Văn Bôn, ,
Mô tả vật lý: 434 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Food preservation process design /
Tác giả: Dennis R, Heldman, ,
Mô tả vật lý: ix, 354 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0123724864 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 664
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 3- các quá trình và thiết bị
Tác giả: Phạm Xuân Toản,
Mô tả vật lý: 262tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 664

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH