Trang 1 trong 268 kết quả
Sắp xếp theo
Công nghệ chế biến thực phẩm
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 1019 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm :
Tác giả: Nguyễn Bin, ,
Mô tả vật lý: 363 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Tính toán quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm :
Tác giả: Nguyễn Bin, ,
Mô tả vật lý: 330 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Food preservation process design
Tác giả: Dennis R, Heldman, ,
Mô tả vật lý: ix, 354 p. : , ill. ; , 24 cm.
ISBN: 0123724864 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử 664
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm.
Tác giả: Phạm Xuân Toản,
Mô tả vật lý: 262tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 664
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm :
Tác giả: Nguyễn Bin, ,
Mô tả vật lý: 396 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Các quá trình thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm :
Tác giả: Nguyễn Bin, ,
Mô tả vật lý: 262 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm .
Tác giả: Nguyễn Bin, ,
Mô tả vật lý: 396 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 664
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm :
Tác giả: Nguyễn Bin, ,
Mô tả vật lý: 320 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm :
Tác giả: Nguyễn Bin, ,
Mô tả vật lý: 320 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 664

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH